Priser

På grunn av uforutsatte vedlikeholdsutgifter har vi vært nødt til å justere leieprisene fra 1. august 2014:

Startpris:kr 900 
Døgnpris:kr 150Pr person pr natt. Barn under skolepliktig alder: Gratis
Dagleie:kr 600Ved bruk av stedet uten overnatting betales kun startpris. Dersom en velger å ta opp kollekt til stedet, betales ingen leie.
Avbestilling:kr 200Ved avbestilling senest 2 uker før
 kr 900Ved avbestilling mindre enn 2 uker før
Rabatt:kr 500Når det arrangeres sportsandakt/åpent møte som kunngjøres med plakatoppslag i området.Om ikke annet er avtalt, rapporteres antall overnattinger til utleier umiddelbart etter bruk. Leien faktureres så leier. (Bankgiro: 2375.09.50426.)
Fyll ut tilsendt rapportskjema og lever det sammen med nøklene eller pr e-post.

Andre betingelser:

Fjellkapellet skal være reint og i orden for neste leier. Ved avreise skal stedet rengjøres og ryddes slik at det er klart til bruk igjen. Mangel på rydding eller rengjøring belastes leier med kr 500,-.

Forbruk av ved til fyring er inkludert i leieprisen. (Hentes i uthuset – ta inn litt ved til neste leietaker før du drar!)

Kontaktperson: Anne-Britt Linnås (Mob 98288736)