Dalhøgd fjellkapell

Nettstedet for Dalhøgd fjellkapell er for øyeblikket nede. Hvis
du ønsker å leie kapellet, ta kontakt med Ingvald Løvdal på
telefon 905 49 081 eller epost: ingvald.loevdal@ebnett.no.