Om ikke annet er avtalt, rapporteres antall overnattinger til utleier umiddelbart etter bruk. Fyll ut tilsendt rapportskjema og lever det sammen med nøklene eller pr e-post. Du kan også laste ned rapportskjemaet her