På grunn av uforutsatte vedlikeholdsutgifter har vi vært nødt til å justere leieprisene fra 1. august 2014:

 

Startpris: kr 900  
Døgnpris: kr 150 Pr person pr natt. Barn under skolepliktig alder: Gratis
Dagleie: kr 600 Ved bruk av stedet uten overnatting betales kun startpris. Dersom en velger å ta opp kollekt til stedet, betales ingen leie.
Avbestilling: kr 200 Ved avbestilling senest 2 uker før
  kr 900 Ved avbestilling mindre enn 2 uker før
Rabatt: kr 500 Når det arrangeres sportsandakt/åpent møte som kunngjøres med plakatoppslag i området.Om ikke annet er avtalt, rapporteres antall overnattinger til utleier umiddelbart etter bruk. Leien faktureres så leier. (Bankgiro: 2375.09.50426.)
Fyll ut tilsendt rapportskjema og lever det sammen med nøklene eller pr e-post.

Andre betingelser:

Fjellkapellet skal være reint og i orden for neste leier. Ved avreise skal stedet rengjøres og ryddes slik at det er klart til bruk igjen. Mangel på rydding eller rengjøring belastes leier med kr 500,-.

Forbruk av ved til fyring er inkludert i leieprisen. (Hentes i uthuset - ta inn litt ved til neste leietaker før du drar!)

Kontaktperson: Ingvald Løvdal (Mob 905 49 081)