Med disse bildene kan du få litt inntrykk av hvordan det ser ut i fjellområdet rundt Dalhøgd

...Et øyeblikk, bilder hentes!...